Colorex EC/SD

COLOREX Е ТЕХНИЧКИ ПОДЕН СИСТЕМ, СПЕЦИЈАЛНО ДИЗАЈНИРАН ДА ГО КОНТРОЛИРА ЕЛЕКТРИЦИТЕТОТ ВО ЧУВСТВИТЕЛНИТЕ ПРОСТОРИИ КАКО ШТО СЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОГОНИ СО СЕНЗИТИВНА ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, ОПЕРАЦИОНИ САЛИ И ДРУГИ ТИПОВИ НА ПРОСТОРИИ ВО КОИ НЕ НУДИ САМО КОНТРОЛА НА ЕЛЕКТРИЦИТЕТОТ ТУКУ ИСТОВРЕМЕНО ГИ ЗАДОВОЛУВА И НАЈВИСОКИТЕ “CLEAN ROOM” СТАНДАРДИ. ДОПОЛНИТЕЛНО, УНИКАТНОСТА КОЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД СПЕЦИФИЧНИОТ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСНА САНАЦИЈА СО МИНИМАЛЕН ТРОШОК, ПРИТОА ЗАДРЖУВАЈЌИ ГИ СИТЕ СВОЈСТВА. COLOREX НЕ Е САМО ФУНКЦИОНАЛЕН, ТУКУ Е ЕСТЕТСКИ ПРЕФИНЕТ МАТЕРИЈАЛ ВО СВЕТЛИ И СВЕЖИ БОИ. ПРИСТИГА ВО ДВЕ ВАРИЈАНТИ, ПОТОЧНО COLOREX EC И COLOREX SD.

Погледни уште дизајни на FORBO
дебелина

2.0mm/3.0 mm*

Плочи

615x615mm
615x1230mm*

Класа на користење

34-43

Електроспроводливост

≤ 1 x 109 Ω

CleanRoom

ISO 2, ISO 4

Намена

Здравствени установи, индустриски објекти

Реакција на огон

Bfl-s1, G, CS