Sphera Energetic

ПАЛЕТАТА НА SPHERA ENERGETIC НОСИ НОВА ДИНАМИКА НА ХОМОГЕНИТЕ ВИНИЛНИ ПОДОВИ. СО СВОЈАТА ЖИВОПИСНА ВИЗУЕЛНОСТ ОДГОВАРА НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОТРЕБИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ НАЈДАТ ВО МОДЕРНИТЕ ПРОСТОРИИ. ОВАА КОЛЕКЦИЈА СЕ ЗАСНОВА НА НАЈНОВИТЕ БАРАЊА ЗА ДИЗАЈН, СО ЦЕЛ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТ НА КОРИСНИЦИТЕ. SPHERA ENERGETIC НУДИ РАЗИГРАНА КОМБИНАЦИЈА НА КООРДИНИРАНА ПАЛЕТА НА БОИ И ДИЗАЈНИ СО РАЗЛИЧЕН ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР, ШТО ЈА ПРАВИ ПОГОДНА ЗА НАМЕНА ЗА КОЈА БИЛО ФУНКЦИЈА ИЛИ ИНТЕНЗИТЕТ НА УПОТРЕБА.

Погледни уште дизајни на FORBO
дебелина

2.0mm

Ролна

2x ≤27m

Класа на користење

23-43

Реакција на оган

Bfl-s1

PUR заштита

SMART Control Top

Намена

Здравствени установи, индустриски погони