Панели од калциум сулфат

Калциум сулфатните панели засилени со влакна со висока густина за подигнати технички подови се достапни во широк опсег на дебелини, со специфични елементи за склопување. Тие се испорачуваат со тврда или мека обвивка, подготвена за вградување, за да се обложат по инсталацијата.

Погледни уште дизајни на CBI Europe
Апликации

Сали, трговски центри, банки, музеи, кина, театри, конференциски сали, продавници, канцеларии, сали за состаноци, електрани, центри за обработка на податоци, лаборатории, аеродроми, железнички станици, училишта, библиотеки, универзитети, книжарници, хотели, ресторани, ординации, болници.

Перформанси

Создавање на удобни, современи, еколошки одржливи средини, неограничени можности за дизајн, антисеизмичка безбедност, брза испорака и инсталација.