Micro plus

Акустичниот панел MICRO PLUS од CBI Europe ја комбинира апсорпцијата на звукот на површинската микроперфорација. Резултатот е иновативен панел, со современо чувство, кој овозможува создавање на перцептивно континуирани и униформни тавани и покривки без да се жртвува ефективната контрола на акустичната корекција.

Погледни уште дизајни на CBI Europe