Soundwood

Краток Опис Хармонија, топлина, совршена акустика, тоа е она што го добивате од звучни дрвени плафони и ѕидни панели. Со низа елементи за апсорпција на звук со отворени хоризонтални или вертикални отвори и преку перфорација и широк спектар на бои и завршни облоги, овој систем гарантира одлични акустични резултати. Идеален е за аудиториуми, театри, аеродроми, конференциски сали, канцеларии и сите средини кои треба да бидат елегантни и во исто време да бидат звучно изолирани. Sound Wood е совршено решение за најдобрите дизајнери кои се соочуваат со проблемите на акустична корекција.

Погледни уште дизајни на CBI Europe