Проект Фармацевтски производствен погон – ТИРЗ Бунарџик

При производство на лекови постои законска регулатива која строго ги ограничува градежните материјали кои се дозволени при изградба на капацитети каде што се произведуваат лекови.

Со цел постигнување на највисоко ниво на хигиенски простор (cleanroom standard), за овој објект беше одбран хомогениот винил на FORBO – Sphera Element. Самата структура на материјалот и техничките карактеристики овозможуваат екстремно ниска емисија на штетни гасови и честички, лесно одржување како и висока класа на користeње. Винилот е поставен согласно упатствата на производителот, со заваравуње на сите споеви, како и поставување на холкер лајсна. 

  • Тип на објект: Производствен погон
  • Локација: ТИРЗ Бунарџик
  • Вид на поставен под:  FORBO Sphera Element
  • Бенефити од поставен под: Cleanroom, исполнување на сите стандарди за безбедност при производство
  • Поставена површина: 1000m2
Clean room podno resenie za farmacevtski pogon
Clean room podno resenie za farmacevtski pogon
Clean room podno resenie za farmacevtski pogon
Clean room podno resenie za farmacevtski pogon

КОРИСТЕНИ ПРОИЗВОДИ