CBI Europe е водечки производител на подигнати пристапни подови. CBI Europe ги решава сите проблеми што вообичаено ја предизвикуваат некомпатибилноста помеѓу архитектонските ограничувања и постојаните промени што ги бара инволвираната технологија.

Системи на подигнати подови

Метални плафони

Дрвени плафони