Стоматолошка ординација Јане Сандански

Како дел од ентериерот на продажните салони на Megasport во Градскиот Трговски Центар е и подот од акустичен винил Sarlon Modul’Up 19dB. 
Се работи за акустичен винил во ролни, кој е производ на премиум брендот Fоrbo.
Винилната природа и специјалните акустчни карактеристики на овој под го прават совршениот избор на винилен под за комерцијален објект лоциран во еден од поголемите трговски центри во Скопје. Акустичниот винил во ролни Sarlon Modul’Up 19dB ја редуцира бучавата која е честа појава како резултат на посетеност и фрекфенција на купувачи низ објектот, секојдневно. Во овој објект, подот е поставен директно врз поставениот под од керамички плочки. Во процесот на лепење се користи лепак со делумно лепење, што ја олеснува потенцијалната промена, доколку настанат некои механички оштетувања. Вкупната поставена површина на овој објект изнесува 400m2. 

  • Тип на објект: Комерцијален објект
  • Локација: Градски Трговски Центар, Скопје
  • Вид на поставен под: Акустичен винил во ролни Sarlon Modul’Up 19dB 
  • Бенефити од поставен под: Зголемена акустичност се цел намалување на бучавата предизвикана од голема посетеност
  • Поставена површина: 400м2

Megasport

КОРИСТЕНИ ПРОИЗВОДИ