Проект СУГС Кочо Рацин Ѓорче Петров

Овој проект вклучуваше поставување на линолеумски под Marmoleum modular во училиште во Ѓорче Петров.

Линолеумот како тип на под има огромни предности, но пред се е самата структура која е 97% од природни сировини. Токму оваа структура нуди виртуелно 0 (нула) емисија на штетни честички, притоа овозможувајќи здрава средина која е особено важна во образовните установи. Дополнително, форматот на овој производ е плочи 50х50цм со што се олеснува процесот на замена при евентуално механичко оштетување (што е честа појава во училиштата), како и можност за комбинација на различни бои. Последно, материјалот ги сноси највисоките карактеристики во класата, а очекуван животен век е повеќе од 30 години. 

  • Тип на објект: Образовна институција
  • Локација: Општина Ѓорче Петров, Скопје
  • Вид на поставен под: FORBO – Marmoleum Modular
  • Бенефити од поставен под: Издржливо подно решение произведено од природни материјали
  • Поставена површина: 200m2
FORBO - Marmoleum Modular podno reshenie za obrazovni institucii
FORBO - Marmoleum Modular podno reshenie za obrazovni institucii

КОРИСТЕНИ ПРОИЗВОДИ