Омнитек ДОО е македонска компанија, формирана во 2017 чија основна дејност е продажба и монтажа на висококвалитетни подни решенија за сите видови на комерцијални објекти (деловни канцеларии, ресторани, болници, ординации, продажни објекти, градинки, сали за вежбање и слично.

Дејноста на компанијата има важно социјално значење и поради тоа една од основните задачи на нашиот колектив е социјална одговорност пред општеството, која пред се, се сведува на стриктно почитување на сите градежни норми и стандарди и сите норми за заштита на животна средина, што заедно обезбедува високо ниво на безбедно живеење. 

Поради зголем обем на работа, имаме потреба од следната работна позиција, на полно работно време:

ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР

Квалификации:

 • Сооодветно средно образование,
 • Работно искуство во градежништво најмалку 3 години
 • Познавање на MS Office пакетот и AutoCAD

Способности и вештини:

 • Посветеност на работа
 • Уредност, одговорност и прецизност
 • Добри познавања од градежна сфера
 • Познавање на законодавство во сфера на градежништво или спремност за запознавање на законодавството
 • Почитување на рокови
 • Самоиницијативност и способност да се работи самостојно и во тим

Работни обврски:

 • работните задачи се извршуваат во и надвор од седиштето на компанијата ,односно на терен, на градилишта каде што се реализираат проектите, но и во седиштето на компанијата
 • одредување на термини и услови за изградба;
 • планирање на процедурите на градба и извршување на припрема за градба;
 • набавка и проверка на квалитет и количини на градежни материјали;
 • организирање и координирање на материјалните и човечките ресурси;
 • преглед и инспекција на напредокот на работата на објектите со нивно редовно обиколување;
 • надгледување на опремата на градилиштето и обезбедување соодветни и безбедни услови за работа;
 • надзор на градилиштето, координирање и усогласување на работата според градежни проекти;
 • надзор на работници.

Ние нудиме:

 • Месечни примања соодветни на пазарот на труд во државата
 • Работно време 40 часа неделно
 • Работа во добар колектив

Доколку сте заинтересирани за работа во здрава работна средина со професионален тим на Омнитек ДОО, испратете го вашето CV најдоцна до 10.09.2022 г. со назнака „Градежен техничар“ на e-mail адресата: info@omnitec.mk

Ве очекуваме!