Омнитек ДОО е македонска компанија, формирана во 2017 чија основна дејност е продажба и монтажа на висококвалитетни подни решенија за сите видови на комерцијални објекти (деловни канцеларии, ресторани, болници, ординации, продажни објекти, градинки, сали за вежбање и слично.

Дејноста на компанијата има важно социјално значење и поради тоа една од основните задачи на нашиот колектив е социјална одговорност пред општеството, која пред се, се сведува на стриктно почитување на сите градежни норми и стандарди и сите норми за заштита на животна средина, што заедно обезбедува високо ниво на безбедно живеење. 

Поради зголем обем на работа, имаме потреба од следната работна позиција, на полно работно време:

ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР

Квалификации:

 • Сооодветно средно образование,
 • Работно искуство во градежништво најмалку 3 години
 • Познавање на MS Office пакетот и AutoCAD

Способности и вештини:

 • Посветеност на работа
 • Уредност, одговорност и прецизност
 • Добри познавања од градежна сфера
 • Познавање на законодавство во сфера на градежништво или спремност за запознавање на законодавството
 • Почитување на рокови
 • Самоиницијативност и способност да се работи самостојно и во тим

Работни обврски:

 • работните задачи се извршуваат во и надвор од седиштето на компанијата ,односно на терен, на градилишта каде што се реализираат проектите, но и во седиштето на компанијата
 • одредување на термини и услови за изградба;
 • планирање на процедурите на градба и извршување на припрема за градба;
 • набавка и проверка на квалитет и количини на градежни материјали;
 • организирање и координирање на материјалните и човечките ресурси;
 • преглед и инспекција на напредокот на работата на објектите со нивно редовно обиколување;
 • надгледување на опремата на градилиштето и обезбедување соодветни и безбедни услови за работа;
 • надзор на градилиштето, координирање и усогласување на работата според градежни проекти;
 • надзор на работници.

Ние нудиме:

 • Месечни примања соодветни на пазарот на труд во државата
 • Работно време 40 часа неделно
 • Работа во добар колектив

Доколку сте заинтересирани за работа во здрава работна средина со професионален тим на Омнитек ДОО, испратете го вашето CV со назнака „Градежен техничар“ на e-mail адресата: info@omnitec.mk

Ве очекуваме!