Test Palestra

Фитнес клуб Палестра во ТЦ East Gate Mall.

Test Palestra
ТеретанаHeavy-duty површинаЖенска пресоблекувалнаМашка пресоблекувалнаХодникСоба за масажа 1Соба за масажа 2ЛобиХодникХодник

Теретана

Теретана

Подно решение / Sphera Essence

Heavy-duty површина

Дел од теретана

Подно решениe / Гумени плочи на Reflex.

Женска пресоблекувална

Женска пресоблекувална

Подно решение / Sphera Essence

Машка пресоблекувална

Машка пресоблекувална

Подно решение / Sphera Essence

Ходник

Ходник

Подно решение Sphera Essence

Соба за масажа 1

Соба за масажа

Подно решение / Tessera tiles

Соба за масажа 2

Соба за масажа

Подно решение / Tessera tiles

Лоби

Лоби

Подно решение / Tessera tiles

Ходник

Ходник

Подно решение / Tessera tiles

Ходник

Ходник

Подно решение / Sphera Essence

×

Cart