Tessera

TЕПИСОНОТ ВО ПЛОЧИ TESSERA Е ПОЗНАТ ПО СВОЈАТА ЕСТЕТИКА И ИЗВОНРЕДНИТЕ ПЕРФОРМАНСИ ВО СРЕДИНИ СО ГОЛЕМА ФРЕКВЕНЦИЈА НА ДВИЖЕЊЕ. ТЕПИСОНОТ TESSERA Е ИЗДРЖЛИВ, УДОБЕН ЗА ГАЗЕЊЕ И ИМА АКУСТИЧНИ СВОЈСТВА, ОДНОСНО ЈА НАМАЛУВА БУЧАВАТА ВО ПРОСТОРОТ. FORBO НУДИ РАЗЛИЧНИ ДИЗАЈНИ КОИ ОВОЗМОЖУВААТ ФЛЕКСИБИЛНОСТ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ВНАТРЕШНИ ЕНТЕРИЕРИ. МОДУЛАРНИОТ КАРАКТЕР НА ПОДОТ ОВОЗМОЖУВА ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ЗА ЧЕСТИ ПРОМЕНИ ВО ИЗГЛЕДОТ. TESSERA Е СООДВЕТНА ДА СЕ ПОСТАВИ ВО КАНЦЕЛАРИИ И СРЕДИНИ КАДЕ ШТО ТЕЛЕФОНСКИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ И ДРУГИТЕ ПОДНИ СИСТЕМИ ТРЕБА ДА СЕ ЛЕСНО ДОСТАПНИ.

Погледни уште дизајни на FORBO
дебелина

варира од модел

Плочи

50x50cm

Висина на влакно

3mm

LRV

12%

Намена

Канцеларии, хотели