Cloudscape

TESSERA CLOUDSCAPE НУДИ ТОНСКА ПРОГРЕСИЈА НА БОИ КОИ СЕ ДВИЖАТ ОД ТЕМНИ КОН МНОГУ БЛЕДИ, ИНСПИРИРАНИ ОД ПОСТОЈАНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ ОБЛАЦИ НА НЕБОТО. ИДЕАЛЕН ЗА ШИРОК ОПСЕГ НА АПЛИКАЦИИ.

Погледни уште дизајни на FORBO
дебелина

7.2mm

Плочи

50x50cm

Класа на користење

33

Реакција на оган

Bfl-s1

Акустични својства

ΔLw = 26dB

Подно Греење

Да

Намена

Канцеларии